Witam na stronie programisty pasjonata
Jarosława Matuszewskiego.

Jego rozwiązania pracują dzień i noc w dwóch Powiatowych Urzędach Pracy.

Jest też twórcą systemu zarządzania treścią futureCMS. System ten zyskuje ogromne uznanie w kręgu swoich odbiorców (prezentacja multimedialna).

Wystawia też faktury Vat.

Css

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, CSS)

» Co to jest ?

Jest to język opisujący formę renderowania strony internetowej.
Zawiera więc tylko i wyłącznie zunifikowany zapis określający wygląd, położenie i zachowanie się poszczególnych
elementów na stronie.

Możemy więc za jego pomocą :
- określić krój oraz wielkość czcionki np:  font: 12px verdana;
- określić kolor : color: red;
- określić położenie : position: absolute;
- określić zachowanie : a:hover {text-decoration: underline;cursor: pointer; color: red}


» Gdzie one się znajdują ?

Polecenia można przypisywać bezposrednio do znacznika HTML np.:

<div style="background-color: yellow;">tekst</div>

można je umiesczać w sekcji HEAD strony internetowej :

<html>
<head>
<title>Moja strona</title>
<STYLE type=txt/css>
<!--
#przycisk {margin-top: 20px;}
-->
</STYLE>
</head>
<body>
<input type=button name=przycisk id=przycisk value=send>
</body></html>

można też co jest zalecaną praktyką dołączać je jako zewnętrzne pliki :

<link rel="stylesheet" href="arkusz.css"> <!-- wersja dla HTML -->
<link rel="stylesheet" href="arkusz.css" /> <!-- wersja dla XHTML -->» Dlaczego "Kaskadowe" ?

Jęzk ten jest na tyle elastyczny ,że nie trzeba za jego pomoca opisywać każdego elementu na stronie.
Wystarczy tylko określić, że np: "Każdy akapit należący do danej klasy ma mieć czerwoną czcionkę".
Wykonuje się to w sposób następujący:

.moja_klasa {
font: 10pt verdana;
color: blue;
                 }

.moja_klasa p {
color: red;
                   }

Jest to bardzo użyteczna cecha tego języka gdyż nie ma praktycznie granicy zagłębiania takiej struktury.

.moja_klasa div p ul li a:link {
font-weight: bold;
                                     }


» Czy wszystkie przeglądarki interpretują  CSS ?      

Wszystkie najnowsze przegladarki interpretują kaskadowe arkusze stylów.
Problem leży jednak w interpretacji poszczególnych konstrukcji tego języka.
Na tym polu nie ma 100%-towej zgodności.
Stwarza to dość duże problemy przy projektowaniu stron internetowych zwłaszcza, że różnice te wystepują w najbardziej obecnie popularnych przeglądarkach IE i Firefox-ie.
Źle zaprojektowana strona może wyglądać zupełnie inaczej w tych przegladarkach.
Oprócz różnic w interpretacji poszczególnych znaczników występują różnice w ilości obsługiwanych poleceń.Jarosław Matuszewski 2008 © All Rights Reserved